Консултант и строителен надзор– Нормис София Нормис: Консултант и строителен надзор "НОРМИС" ЕООД, консултант, строителство, проектиране, консултантска дейност, язовиростроене, пречиствателни станции, електрически станции, енергийна ефективност, енергийнипаспорти, енергийни сертификати, оценка за съответствие

За нас

http://normis.bg/images/stories/normis.gif

“НОРМИС” ЕООД е основана през 2001 година. Фирмата е лицензирана от ДНСК като независим строителен надзор в строителството под номер СНЮ-767.

В съответствие с чл.166, ал.2 ЗУТ и Наредба за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, „НОРМИС” ЕООД се прелицензира да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор с лиценз №ЛК-000065 /10.06.2004год., издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Със Заповед № РД-02-14-1582/20.11.2008г. на МРРБ се извършва промяна в управителя на „НОРМИС” ЕООД, като арх Теодор Денев Димитров е заменен от инж. Николай Богданов Николов.

Направена е основна застраховка на фирмата за професионална отговорност към „Уника” АД.

Специалистите от фирмата имат богат стаж и опит в проектирането и строителството на сгради в страната.

Като предмет на дейност "НОРМИС" ЕООД , извършва:

  • Предварителни консултации;
  • Оценка за съответствие на проектна документация със съществени изисквания към проектите /ниско и високо строителство, линейни обекти и всички, познати по ЗУТ/;
  • Строителен надзор;
  • Технически паспорт;
  • Енергийно обследване и енергиен паспорт;

 
http://normis.bg/images/baaik.jpghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/fidic.jpg