Консултант и строителен надзор– Нормис София Нормис: Консултант и строителен надзор "НОРМИС" ЕООД, консултант, строителство, проектиране, консултантска дейност, язовиростроене, пречиствателни станции, електрически станции, енергийна ефективност, енергийнипаспорти, енергийни сертификати, оценка за съответствие

Склад за готови лекарствени средства

http://normis.bg/images/kartinki/sgrada2.jpg

Това е вторият изцяло новопостроен, голям, логистичен склад на „”Софарма” АД.

Логистичен център на „Софарма” в София предлага уникалната за Югоизточна Европа система за съхранение на лекарства и управление на продажбите, разработена от австрийската компания KNAPP. Тя представлява напълно автоматизирана система, която разпределя постъпилите в центъра медикаменти по техните канали и след това групира в индивидуални контейнери поръчаните от клиентите лекарства.

Скоростта, с която се движат през каналите клиентските контейнери, е 6 метра в секунда, а капацитетът е да обработва едновременно в минута 300 клиентски контейнера, което увеличава 7 пъти ефективността на работата. Системата дава възможност да се обработят 30 000 реда заявки на клиенти на ден, като над 85% от тях ще се изпълняват напълно автоматизирано.

Лекарственият център е разположен на площ от 10 000 кв. м. и разполага с 2400 палетоместа и 17 рампи за камиони и лекотоварни автомобили. В проекта са инвестирани над 10 милиона евро и са разкрити  25 нови работни места.

 

 

http://normis.bg/images/kartinki/sgrada22.jpg

 
http://normis.bg/images/baaik.jpghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/fidic.jpg