Консултант и строителен надзор– Нормис София Нормис: Консултант и строителен надзор "НОРМИС" ЕООД, консултант, строителство, проектиране, консултантска дейност, язовиростроене, пречиствателни станции, електрически станции, енергийна ефективност, енергийнипаспорти, енергийни сертификати, оценка за съответствие

Нашите Партньори

"КРИТ" ЕООД - www.krit.bg

"ХОУМ ФОР Ю" - www.homeforyou.bg

"ИНЕРСОЛ" EOOД - www.inersolbg.com

"ЛИТЕКС ТАУЪР" ЕАД - www.litextower.com

"СОФАРМА" АД - www.sopharma.bg

"МД ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - www.md-apartmnents.bg

"ИБЕРА ИНВЕСТ" ООД - www.ibera-bg.com

"ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ" ООД - www.immorent.com

"ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД - www.dbank.bg 

"РЕНЕСАНС" АД - www.overdrive.bg

"РОЕ БЪЛГАРИЯ" ООД - www.rohe.bg

 "КАСТ" ООД - www.kast.bg

 "СИТИБИЛДИНГ" ООД - www.citybuilding.bg

"АЙ ЕЙЧ ЕМ" ООД - www.brusselsceneter.bg

"ЕСИ КО" ООД - www.esi-co.org

"АРТСТРОЙ 2000" - www.artstroi.com

"МЕТАТРОН" ООД - www.metatron.bg

"Тивон Пропъртис" - ЕООДwww.tivonproperties.com

 
http://normis.bg/images/baaik.jpghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/fidic.jpg