Консултант и строителен надзор– Нормис София Нормис: Консултант и строителен надзор "НОРМИС" ЕООД, консултант, строителство, проектиране, консултантска дейност, язовиростроене, пречиствателни станции, електрически станции, енергийна ефективност, енергийнипаспорти, енергийни сертификати, оценка за съответствие
Референции

http://normis.bg/images/stories/image.jpg

Лиценз за извършване оценяване на сьответствието на инвестиционните продукти и/или упражнява строителен надзор
 
http://normis.bg/images/referencii/iso-1.jpg
Сертификат ISO 9001:2008
 
http://normis.bg/images/referencii/energiina%20efectivnost-1.jpg
Удостоверение за вписване в публичния регистър
 
http://normis.bg/images/referencii/zapoved.jpg
Удостоверение за вписване в публичния регистър
 
http://normis.bg/images/baaik.jpghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/fidic.jpg