Консултант и строителен надзор– Нормис София Нормис: Консултант и строителен надзор "НОРМИС" ЕООД, консултант, строителство, проектиране, консултантска дейност, язовиростроене, пречиствателни станции, електрически станции, енергийна ефективност, енергийнипаспорти, енергийни сертификати, оценка за съответствие
Certificates and Licenses
There are no translations available.

http://normis.bg/images/stories/image.jpg

Лиценз за извършване оценяване на сьответствието на инвестиционните продукти и/или упражнява строителен надзор
 
There are no translations available.

http://normis.bg/images/referencii/iso-1.jpg
Сертификат ISO 9001:2008
 
There are no translations available.

http://normis.bg/images/referencii/energiina%20efectivnost-1.jpg
Удостоверение за вписване в публичния регистър
 
There are no translations available.

http://normis.bg/images/referencii/zapoved.jpg
Удостоверение за вписване в публичния регистър
 
http://normis.bg/images/baaik.jpghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/blank.pnghttp://normis.bg/images/fidic.jpg